The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

Rv.80 Løding-Vikan

Image                   Image
     
Image                    Image


ImageBygging av nye tilførselsveier til nye Tverlandsbrua. Prosjektet har en verdi for M3 Anlegg på ca 87 millioner. Oppstart var i mai i år, og avtalt ferdigstillelse er 30.09.2013. Prosjektet var relativt komplisert med til dels veldig dårlige grunnforhold og utstrakt bruk av lette fyllmasser og kalksementpæler som grunnstabiliserende tiltak. I tillegg var utfordringene med å opprettholde en bra standard på trafikkavviklingen inn til Bodø by store.
Prosjektet involverte i snitt 28 av våre egne ansatte på skiftordning.
Arbeidet ble i stor gradutført ved hjelp av egne ressurser, med unntak av sprengningsarbeidet som ble utført av Dag Rønning Maskinentreprenør AS.

Anleggsleder Torben Kilvik

torben@m3anlegg.no             Image


             Image

M3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign