The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

E6 Dunderlandsdalen

Bygging av 5.6 km ny E6 i Dunderlandsdalen. Prosjektet er en del av tiltakspakken og er kostnadsberegnet til 50 millioner. Arbeidet ble påbegynt høsten 2009, og overleveres til Statens Vegvesen 1.juli 2011. Prosjektet består i stor grad av utretting av en til dels svingete og smal vei. Det er prosjektert et fjelluttak på 141000 m3, det meste i form av skjæringer i terrenget.
Dunderlandsdalen er kjent for sine lave temperaturer og store snømengder vinterstid. Arbeidene ble derfor stanset vinteren 2010-2011, og gjenopptatt i vår.
Prosjektet involverer i snitt 15 mann av våre egne ansatte.


M3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign