The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

Havna Avløp Del 2, Narvik

Avløpsprosjekt i Narvik Havn

1040 meter VA-grøft.
24 kummer
ca 2600 meter VA-ledning dim Ø40 til Ø400
Reetablering av 1040 meter vei
Grimmarbeider for prefabrikkert avløpspumpestasjonProsjektet innebærer grunnarbeider for pumpestasjon og etablering av avløpsledninger. M3 anlegg vant anbudskonkurrensen på bakgrunn av en samlet vurdering av pris og kvalifikasjoner. Prisen er ca. 25 millioner.
Oppstart var i mai d.å, og avtalt ferdigstillelse er31. august .2012. Prosjektet utføres med ca 10 av våre egne ansatte. Vår brede kompetanse innenfor VVA arbeid gjør oss godt skikket til å levere et anlegg som Narvik kommune vil bli fornøyd med.

Anleggsleder Torben Kilvik

Torben@m3anlegg.no


Image       ImageImage        ImageM3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign