The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

Tunnel Oppdølstranda         Image           Image
                  
Oppdølstranda tunnel var en kontrakt til 127 mill og ble ferdigstilt sommeren 2014. M3 Anlegg flyttet på 1,1 mill m3 tunnelmasse til diverse deponier og industriområder, bygde 1800 m ny vei, knuste ca 100000 m3 stein samt gjort VA-arbeid. Kontrakten var i samarbeid med AF-Gruppen Norge.
M3 Anlegg AS hadde  ca 40 medarbeidere på dette prosjektet. Videre hadde  vi ha 2 hjullastere, 6 tippsemier, 2 lastebiler 6x4, 2 dosere, 3 gravemaskiner, 4 dumpere samt 1 veihøvel.

Anleggsleder Bård-Erik Midtgård

baard@m3anlegg.noImage        Image

Innløp tunnel Modalen                                                                       .Ferdig tipp planert med hjullaster og klar for å legge på jord.
Totalt pr 01 07 2012 er det drevet 5200 m tunnel og
transportert ca 900 000 m3 stein.
Image         Image

Ferdig veiskråning og elveløp Modalen.                                       Rørleggingen er godt igang. Er ferdig med ca 500 m i tunnel
                                                                                                              og ca 800 m i dagen.


Image

Kjøring med dumper i tunnel Oppdølstranda


ImageImage

ImageImage

ImageImageM3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign