The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

Midlertidig parkering KV 99

Etablering av parkeringsplasser i Bodø sentrum.
Ca 2700 m2 parkeringsareal.
Trauing og oppfylling med sprengstein og kult, avretting.
Asfaltering
Rekkverk og skilt
Tørrmurer og beslysning

Kontraktsverdi ca 2,1 mill.
Ferdigstillelse 15 oktober 2011.

Anleggsleder: Remi Torset 

remi@m3anlegg


M3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign