The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

VVA Kvartal 98

I forbindelse med utbygging av Moloveien 4 og 6 i Bodø, har Bodø Sentrum AS engasjert M3 Anlegg AS som totalunderentreprenør i forbindelse med oppgradering av VA installasjonene i Konrad Klausens vei. Jobben er til dels krevende siden denne gaten er adkomst til flere viktige etater og bedrifter i Bodø by, bl a Skatteetaten og Nordlandsbanken. I tillegg foregår det utstrakt byggeaktivitet i området i forbindelse med oppføring av nytt bygg for Private Barnehagers Forening.

Kontrakten har en verdi på ca 10 millioner og skal være ferdigstilt  oktober 2012.

Anleggsleder Torben Kilvik

torben@m3anlegg.no

M3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign