The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

Bodøsjøen Utvikling

M3 Anlegg AS har grunnarbeidene for Skanska AS i forbindelse med deres kontrakt om oppføring  av ny butikk for COOP. I kontrakten til M3 Anlegg AS inngår sprengning av ca 12000 m3 fjell, opparbeidelse av tomt samt VA -installasjoner i grunnen.
Kontrakten har en verdi på ca 5,6 millioner og skal ferdigstilles høsten 2012.

Anleggsleder er Odd Arntzen

odd@m3anlegg.no

Image

M3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign