The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

Fv 17 - Oppgradering Svartistunnelen

Prosjektet omfatter utskifting av trekkrør i grøft gjennom hele tunnelen, utvidelse av eksisterende nisjer samt etablering av tekniske rom.
Det skal også utføres bergsikring.
Kontrakten har en verdi på 22,4 millioner kroner .
Arbeidet skal utføres i perioden september 2012 til mai 2013.

Anleggsleder Ruben Pedersen.
Ruben@m3anlegg.no


M3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign