The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

Bodø Terminalkai

M3 Anlegg AS er UE for Skanska AS i forbindelse med bygging av  ny terminalkai i Bodø. Våre arbeider består av transport og utlegging av sprengstein til fylling i havnebassenget. Siden det er relativt dårlige grunnforhold i området hvor ny kaifront kommer, har man valgt å spunte langs kaifronten. På landsiden av spunten fylles det opp med lette fyllmasser i bunn og sprengstein på toppen. Til slutt avrettes kaiområdet med grus. Prosjektet startet våren 2012 og forventes å være avsluttet i januar 2013. Jobben har en verdi for M3 Anlegg AS på ca 11 millioner.

Anleggsleder
Stig Brunes
stig@m3anlegg.no


M3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign