The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

Sørstrupen - Bodin VGS

Sprenging og graving av ca 2000 meter med grøfter for legging av ny Ø 700 vannledning.
Opparbeidelse av ca 2000 meter med gang- og sykkelveg.
Bakkeplanering ca 10 000 m2.
Skoging/vegetasjonsrydding ca 15000 m2.
Graving og legging av ca 2000 meter med EL-  og telerør samt montering av veglys.

Oppstart januar 2013
Ferdigstilles januar 2014.

Anleggsleder er Kim Daniel Arntzen
kim@m3anlegg.no

Image   Image

Image

M3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign