The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

Strakstiltak Bodø Lufthavn

Arbeid langs rullebanen på begge sider.
- Filming og spyling av drenssystem
- Utbedring av drenssystem
- Utføres som nattarbeid

Oppstart i  uke 30,  2013.
Avsluttes til jul 2013.

Prosjektleder                                                  Anleggsleder
Torben Kilvik                                                    Tore Andre Johansen
torben@m3anlegg.no                                    tore.andre@m3anlegg.no

M3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign