The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

Storberget NCC

Tunnelkjøring for NCC - jernbanetunnel ved Porsgrunn.
Jobb til ca kr  35-40 mill.

Utlasting og transport av 800 000 m3 løse masser. Utkjøring av tunnelstein til deponi 1,2 km ut i dagen på anleggsvei.
Kjøres ut med 3 Tip Truck Cat 775 og led-dumpere.
På det meste 18 mann i arbeid fordelt på 3-skift.

Oppstart juli 2013 - avsluttes september 2014.

Prosjektleder                                                                                                                           Anleggsleder
Lasse Nilssen                                                                                                                         Bård Erik Midtgård
lasse@m3anlegg.no                                                                                                                 baard@m3anlegg.no
Image                                                                         Image
Vei til deponi                                                                                                                           Deponi som skal fylles

M3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign