The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

VVA og Fjernvarme, pakke 6

Kontraktsum 55 mill eks mva.
Byggetid 24 mnd.
Byggherre: Bodø kommune.

Sanering av vann/avløp og oppbygging av nytt vann/avløp, overvannsystem, fjernvarme og gater, i hovesak Bankgata mellom Sivert Nielsensgate og Rensåsgata. Rensåsgata fra Bankgata til Nyholmsgata og Nyholmsgata fra Rensåsgata til Dronningens gate.

Prosjektet kan følges på facebook på gruppen "fjernvarme", tilgang fås på karianne@m3anlegg.no

Anleggsledere er

Tommy Eide                                                                                      Tore Andre Johansen

tommy@m3anlegg.no                                                                     tore.andre@m3anlegg.no


 
 
Image
Nyholmsgaten mellom Kongens gt og Prinsens gt , dybde grøft ca 6 meter. 
Maskin i grøft er enn cat 302,5

Image
Ved Rensåsgaten nr 1, dybde grøft ca 5,5 meter

Image
Ved Rensåsgate nr 12 , dybde grøft ca 5 meter

M3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign