The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

Utbedring av sikkerhetsområder Bodø Hovedflystasjon

Byggherre: Forsvarsbygg
Kontraktsform: Hovedentreprise
UE:
- Høytrykksteknikk AS, spyling og filming av drensledniger.
- Kjeldaas AS, strømperenovering og fjerning av sedimenter.
Pris: 25 mill eks mva
Tidsperiode: 22 april til 30 september 2014

Arbeidet består av legging av 200 m Aco-drain, spyling og filming av overvannsanlegget.
Forbedre bæreevnen på sikkerhetsområdene ved fjerning av torv, messutskifting og oppfylling av lave arealer. 50 000m2 fiberduk, 15000 m3 masser ut og inn.
Inntransport og lagring av pukk/singel.
Uttransport av jord og ubrukbare masser.
Punktbedring av defekte rør.
Reparasjon og justering av kumtopper.


Anleggleder                                                                                                                                                             Prosjekleder

Tore Andre Johansen                                                                                                                                            Terje Elveos
tore.andre@m3anlegg.no                                                                                                                                    terje@m3anlegg.no

              Image

M3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign