The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

Langstranda Næringseiendom

Utfylling av 47 mål sjøfylling til næringseiendom på Langstranda. Prosjektet går paralelt med  "RV80 Bodø Tunellen" da stein fra dette prosjektet brukes i sjøfyllingen.

Byggherre er Bodø Næringseiendom.
Oppstart: Mai 2015
Beregnet avsluttet: Høst 2017.
Kontraktssum: 46 mill.

Prosjektleder                                                                                                                                 Anleggsleder
Torben Kilvik                                                                                                                                   Bård Erik Midtgård

torben@m3anlegg.no                                                                                                                  baard.erik.midtgaard@m3anlegg.noM3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign