The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

Veibygging og masseforflytting

Image
 

 

 

M3 Anlegg AS tok steget og satset på veibygging i 2008, med bygging av ny RV 17 utenfor Bodø. Her var vi UE for AF Anlegg AS som hadde hovedentreprisen. Deretter fulgte ny parsell på RV 80 i Mjøneskleiva og Mjønes Øst, samt utbedring av E6 i Dunderlandsdalen. Senere har vi hatt to større veiprosjekter; nye tilførselsveier på RV 80 i forbindelse med bygging av ny bro fra Løding til Vikan. Videre hadde vi utkjøring fra tunnel på Oppdølstranda. Der hadde vi også bygging av ca 1000 meter ny vei på begge sider av tunnelen. Av nyere prosjekter kan nevnes Ryfylketunnelen som når den står ferdig blir verdens lengste undersjøiske veitunnel.
Vi ønsker å fortsette satsingen på veiprosjekter og har investert i egnet materiell. Våre anleggsarbeidere har også etter hvert opparbeidet seg verdifull kompetanse innen faget.

Av større masseforflygningsjobber kan nevnes bygging av ny skredvoll i Kilvika for Statnett samt bygging av ny travbane for Bodø Travlag. Videre nevnes Storberget NCC- jernbanetunnel ved Porsgrunn hvor vi skal kjøre ut 800 000 m3 løse masser.  Dette er jobber hvor vårt største og tyngste materiell har fått vist sin kapasitet!
 

Kontaktpersoner

   Image 
Forespørsler rettes til
E-post: torben@m3anlegg.no
Telefon:90053196

 


M3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign