The sky is the limit!
Godkjenning av foretak

Priser / Forespørsler

Vann/Avløp/Tomt

Torben Kilvik
Prosjektleder
Torben@m3anlegg.no

Veibygging og masseforflytting

Torben Kilvik
Prosjektleder
Torben@m3anlegg.no


Privatmarked / Mindre jobber

Midlertidig ute av driftMASSELEVERANSER

Prisene er eks mva og gjelder ferdig opplastet.

For bestilling/henting av masser ring 91915299 mellom kl 0700 og 1500.

           
     
 
   
 
     
PRISLISTE PÅ MASSER
FRA 
 
LANGSKJÆRET OG TVERLANDET   PRIS EKS.MVA  
PRODUKT  SORTER  VEKT  PRIS/M3 PRIS/M3 TONN
      Langskjæret Tverlandet  
Soldet jord   1,6 180 180 113
Pukk, selvprod. 20/120 1,45 180 180 124
Pukk, selvprod. 0/300 1,6 160 160 100
Singel, selvprod 8/20 1,45 180 180 124
Grus, selvprod 0/22 1,6 170 180 113
Subb  0/4 1,5  Tilbud v/Forespørsel    
Subb  0/8 1,5  Tilbud v/Forespørsel    
Pukk Tomma 16/64 1,5 210   140
Pukk Tomma 11/63 1,5 210   140
Pukk Tomma 22/120 1,45 210   140
Singel  8/16 1,45 286   197
Grus Tomma 0/32 1,6 258   161
Grus Tomma 0/22 1,6 259   162
Gjennbruksmasse 0/150 1,6 130   81
Samfengt sprengstein     80 80 50
Ukurant masse   1,6 64 64 40
           
ENTREPRENØRER/KOMMUNER        
    VEKT PRIS/M3   PRIS/TONN
Pukk Tomma 22/120 1,45 190   125
Pukk Tomma 16/64 1,5 190   130
Singel Tomma 8/16 1,45 260   180
Veigrus Tomma 0/22 1,6 230   140
Veigrus Tomma 0/32 1,6 230   140
         
 
 

 
       
PRISLISTE FOR TILHENGERE 2016  
       
       
Liten Henger: u/mva mva inkl.mva
Soldet jord 240 60 300
Singel selvprod. 8/20  0/22 grus 240 60 300
Singel Tomma 8/16 300 75 375
Grus Tomma 0/22  0/32 280 70 350
Medium henger:      
Soldet jord 320 80 400
Singel/grus selvprod. 320 80 400
Singel Tomma 8/16 352 88 440
Vei grus Tomma 0/22  0/32 332 83 415
Stor henger:      
Soldet jord 400 100 500
Singel/grus selvprod. 400 100 500
Singel Tomma 8/16 452 113 565
Vei grus Tomma 0/22 0/32 432 108 540

          

  

 

Tillegg for kjøring pr lass 10m3 Tillegg for bompenger

Sentrum

750,00

Mørkved og Løpsmark

950,00

Tverlandet og Skaug

1 250,00

Godøy

1 500,00

Festvåg og Saltstraumen

1 800,00

   
       
         
         
         
         
         
         
         
         


M3 Anlegg Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø • Telefon: 75 55 13 30  • post@m3anlegg.no

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign